1. Företagsinformation
  Kista Garden AB tillhandahålls av Kista Garden AB med Org nummer 556981-1986  Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse. Vår målsättning är att ge dig som kund en trygg och professionell service. Våra köpevillkor överensstämmer med gällande lagstiftning samt våra egna riktlinjer. Vid frågor, kontakta gärna oss via vår telefon eller e-mail.
 2. Pris
  Samtliga av våra priser är angivna i SEK inklusive 12% moms. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, betalningar och ev. frakt.
 3. KÖP
  En beställning är bekräftad när du erhållit en sms- och/eller e-postad
  orderbekräftelse av oss, Kista Garden AB.
 4. BESTÄLLNING
  All kontaktinformation som anges i beställningsformuläret ska vara korrekt och tillhöra den som beställer maten. Vid köp av mat gäller ingen avbeställningsrätt.
 5. LEVERANS
  Beställningen ska hämtas i restaurangen. Vi förbehåller oss rätten att själva ändra och byta produkter i menyn ifall någon produkt tagit slut eller utgått.
 6. BETALNING
  6.1 Betalning
  Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden
  tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.
  6.2 Kortbetalning
  Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt
 7. ÅNGERRÄTT
  Vid köp av livsmedel gäller ingen ångerrätt.
 8. Personuppgiftsbehandling
  Kista Garden AB, org 556981-1986. nr., behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://www.kistagarden.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Kista Garden AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
  – För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
  – För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
  – För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
  – För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
  – För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
  – För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Kista Garden AB:s erbjudanden och tjänster.

  De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Kista Garden AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

  Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Kista Garden AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Kista Garden AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Kista Garden AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Kista Garden AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna

  kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Test AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna. Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Kista Garden AB via info@kistagarden.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR
  inkluderar följande:
  Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
  Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
  Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
  Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Kista Garden AB:s berättigade intressen.
  – Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.
 9.  Kontakt & Kundtjänst
  Kontaktuppgifter till oss finner ni under fliken kontakt på vår hemsida.